HemEkeskog är en by nära Göta kanal och sjön Viken. I gamla tider var Ekeskog en egen kommun, för att senare uppgå i Moholms kommun och ännu senare i Töreboda kommun.


Ekeskogs byalag är en ideell förening som organiserar bybor och andra intresserade och anordnar olika aktiviteter i Bygdegården under höst, vinter och vår  och utomhus under sommartid.


På hemsidan finner du information om kommande aktiviteter och kontaktinformation.
Datum

Tid

Aktivitet

26 november

Gubbarna lagar mat

28 november

18.30

Dansgympa

4 december

13.00

Byalagslunch på hotell Briq i Hova

5 december

18.30

Dansgympa

7 december

14.00

Syföreningsauktion

12 december

18.30

Dansgympa

14 december

17.00

Luciafirande

19 december

18.30

Dansgympa

K A L E N D A R I U M  2019

 Aktuellt den närmsta månaden:


- Varje torsdag kl 18.30 är det dansgympa i bygdegården


- Den 4 december är det byalagslunch på Briq i Hova, kl 13.00 


- Lördagen den 7 december kl 14 är det dags för Ekeskogs kyrkliga syförenings     auktion i bygdegården.


- Den 14 december kl 17 firar vi Lucia i bygdegården


N Y H E T E RNy aktivitet i bygdegården: "GUBBARNA LAGAR MAT"! En gång per månad, max 6 per grupp (och det kan bli fler grupper).

Intresseanmälan till Allan Jakobsson 0707-731449 eller Gunnar Levenrot 0709-446005.


Skulle du vara intresserad av en DANSKURS i bygdegården? Vi tänker oss gammeldans/motionsdans.

Anmäl intresse till Gunnar Levenrot 0709-446010 - vi behöver veta ungefär hur många som är intresserade för att kunna kontakta en lärare.

EN RESA I TIDEN

 

Ekeskogs historia har dokumenterats genom ett långvarigt och noggrant inventeringsarbete som publiceras i två delar.


Här på hemsidan finner du en hel del material om bygden medan gårds- och torpkapitlen publiceras i bokform. 


Den tryckta boken köper du vid evenemang i bygdegården eller genom ordföranden Håkan Krussgård, se kontaktsidan.

Du kan också beställa via e-post ekeskogsboken@gmail.com.  Priset är 300 kr per exemplar plus ev porto om du vill ha boken skickad. 

Ekeskogs bygdegård
Bron över Göta kanal i Tåtorp
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka i vårgrönska
Påskbrasa 2019
Påskbrasa 2019
I Ekeskog firas våren in med traditionell påskbrasa
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Badplatsen underhålls årligen och efter städningen är det gott med en grillad korv!
Renovering av bygdegården
Renovering av bygdegården
Tilläggsisoleringen går framåt
Fika efter väl utfört arbete!
Fika efter väl utfört arbete!
Många hjälps åt med renoveringen

LUNCHKLUBBEN

Den första onsdagen i varje månad träffas de som så önskar för en gemensam lunch på en restaurang i närområdet. Vid varje tillfälle bestäms var nästa träff ska bli.

Ingen föranmälan behövs men det är bra med samåkning!


I kalendariet ser du när och var nästa lunchträff blir.

EKESKOGS KYRKA

 

Kyrkan är byggd i senromansk stil. Den saknar torn men har klockstapel. Interiören präglas av de vackra takmålningarna som kom till på 1700-talet. Predikstolen kommer från Hunnekulla-Tibergs kyrka, som revs 1767. Altartavlan är gjord av Börje Löfman, som skänkte den 1715.

 

En rik skatt av skulpturer har funnits i kyrkan men mycket är tyvärr borta idag. Det finns dock en träskulptur från 1200-talet – Madonna med änglar – samt delar av ett medeltida altarskåp.

 

Källa: www.svenskakyrkan.se

 

Sommartid är kyrkan öppen dagligen 9 – 19

 

Läs mer under En resa i tiden eller via denna länk. 

Copyright  © 2018 All Rights Reserved