Hem

EKESKOGS KYRKA

 

Kyrkan är byggd i senromansk stil. Den saknar torn men har klockstapel. Interiören präglas av de vackra takmålningarna som kom till på 1700-talet. Predikstolen kommer från Hunnekulla-Tibergs kyrka, som revs 1767. Altartavlan är gjord av Börje Löfman, som skänkte den 1715.

 

En rik skatt av skulpturer har funnits i kyrkan men mycket är tyvärr borta idag. Det finns dock en träskulptur från 1200-talet – Madonna med änglar – samt delar av ett medeltida altarskåp.

 

Källa: www.svenskakyrkan.se

 

Sommartid är kyrkan öppen dagligen 9 – 19

 

Läs mer under En resa i tiden eller via denna länk. Ekeskog är en by nära Göta kanal och sjön Viken. I gamla tider var Ekeskog en egen kommun, för att senare uppgå i Moholms kommun och ännu senare i Töreboda kommun.


Ekeskogs byalag är en ideell förening som organiserar bybor och andra intresserade och anordnar olika aktiviteter i Bygdegården under höst, vinter och vår  och utomhus under sommartid.


På hemsidan finner du information om kommande aktiviteter och kontaktinformation.
Datum

Tid

Aktivitet

6 november

13.00

Byalagslunch på Sandvikens Bistrot, Mariestads golfklubbs restaurang.

torsdagar från 7 november t.v.

18.30

MOTIONSGYMPA 

23 november

18.00

Storstilat 75-årsjubileum med skördefest

4 december

13.00

Byalagslunch

7 december

Syföreningsauktion

14 december

17.00

Luciafirande - OBS nytt datum!

K A L E N D A R I U M  2019

 Aktuellt den närmsta månaden:


  • Byalagslunchen den 6 november intar vi på Mariestads golfklubbs restaurang Sandvikens Bistrot, Gummerstadsvägen 45, Mariestad. 

  • Motionsgympa i bygdegården 7 november 18.30. Har du inte anmält dig än, kontakta Håkan Krussgård!

  • 23 november firar vi bygdegårdens 75-årsjubileum i samband med årets skördefest! 
N Y H E T E R


På torsdagar från november månad blir det MOTIONSGYMPA i bygdegården under ledning av Maria Krussgård Andersson. Anmäl dig till Håkan Krussgård, se kontaktsidan. Start 7 november 18.30!


Ny aktivitet i bygdegården: "GUBBARNA LAGAR MAT"! En gång per månad, max 6 per grupp (och det kan bli fler grupper). Planerad start i november. Intresseanmälan till Allan Jakobsson 0707-731449 eller Gunnar Levenrot 0709-446005.


Skulle du vara intresserad av en DANSKURS i bygdegården? Vi tänker oss gammeldans/motionsdans. Anmäl intresse till Gunnar Levenrot 0709-446010 - vi behöver veta ungefär hur många som är intresserade för att kunna kontakta en lärare.

EN RESA I TIDEN

 

Ekeskogs historia har dokumenterats genom ett långvarigt och noggrant inventeringsarbete som publiceras i två delar.


Här på hemsidan finner du en hel del material om bygden medan gårds- och torpkapitlen publiceras i bokform. 


Boken är nu färdig för tryckning! Förbeställning kan göras via e-post till ekeskogsboken@gmail.com eller vid aktiviteter i bygdegården. Leverans sker från mitten av november - en perfekt julklapp! Priset är 300 kr per exemplar plus ev porto om du vill ha boken skickad. 

Ekeskogs bygdegård
Bron över Göta kanal i Tåtorp
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka i vårgrönska
Påskbrasa 2019
Påskbrasa 2019
I Ekeskog firas våren in med traditionell påskbrasa
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Badplatsen underhålls årligen och efter städningen är det gott med en grillad korv!
Renovering av bygdegården
Renovering av bygdegården
Tilläggsisoleringen går framåt
Fika efter väl utfört arbete!
Fika efter väl utfört arbete!
Många hjälps åt med renoveringen

LUNCHKLUBBEN

Den första onsdagen i varje månad träffas de som så önskar för en gemensam lunch på en restaurang i närområdet. Vid varje tillfälle bestäms var nästa träff ska bli.

Ingen föranmälan behövs men det är bra med samåkning!


I kalendariet ser du när och var nästa lunchträff blir.

Copyright  © 2018 All Rights Reserved