Om Ekeskogs socken

 

Ekeskog tillhör Vadsbo härad, Skaraborgs län (numera Västra Götaland) och ligger vid sjön Vikens västra strand, där Göta kanal mynnar ut. Kyrkbyn ligger i socknens nordvästra del, som är slättbygd. Längst i väster ligger en utlöpare till Lokaåsen, lokalt kallad Mon. Dessutom hör till socknen en sydlig flik vid ån Tidans östra kant, Gäddenäsområdet.

 

Socknen är nämnd med sitt nuvarande namn 1412.

 

Under åren 2002-2017 har gårdar och hus i Ekeskogs socken inventerats och en omfattande berättelse har skrivits. Denna kommer att publiceras i bokform under första halvåret 2018 av Ekeskogs byalag.

Delar av arbetet har resulterat i fristående berättelser som inte direkt är knutna till specifika gårdar. De handlar om personer och händelser mer eller mindre kopplade till Ekeskogs socken. Dessa berättelser återfinns här!

 

0.     Ordförklaringar och källor

1.       Aron Karléns anteckningar om folk i Ekeskog på den tiden

2.       Att vara hembiträde på 1940-talet

3.       Bellefors flygfält

4.       Bröderna från Pocka

5.       Dokumenten berättar

6.       Ekeskogs kyrka

7.       En vardag i Ekeskogs kyrkby i slutet på 1940

8.       Isbautarna – om Eva Linnarsson

9.       Gerd Karléns minnen

10.   Hur färjan blev bro

11.   Johannes Garp – en berättelse

12.   Karl Magnusson, emigrant 1895

13.   Kommunala handlingar

14.   Kommunalmännen Aron och Hans Karlén

15.   Livet utan bro

16.   Snickare-Per och hans vädersåg

17.   Sten Johansson: Några anteckningar om torp mm

18.   Thord Erasmie: Så minns jag Ekeskog

19.   Vräkefors kvarn

20.   Älgjakt på Rydal

 

 

Ekeskogs socken 1655

Ekeskogs socken 1842