Livet utan bro

En tillbakablick till mitten på 1940-talet. Om hur ett besök till kvarnen i Vräkefors från Sörboda via Tåtorp kunde se ut.

Där fanns ingen bro över kanalen på den tiden. Bro blev det först på 50-talet. Den invigdes för trafik 1953. Kanalen byggdes på 1800-talet o västgötadelen invigdes 1822. Vid Tåtorp fanns det en färja som skulle stå för överfarten av gods och transporter av djur mm. Färjan gick fram till 20-30-talet då den var uppruttnad o inte längre användbar. Helt plötsligt kunde ej bönder och övriga folk få över större saker till andra sidan kanalen. Det fanns två slussportar för reglering av vattnet i Viken o kanalen. Den porten som var längst åt öster var bredare o användes som gångbana.

Nu ska jag försöka att ur minnet berätta hur man kom över kanalen med häst o vagn. Tidigt på morgonen for man med häst o vagn som var lastad med säckar innehållande råg o vete ner till Tåtorp. Där började man med att spänna av hästen från vagnen o försöka att få den o gå över slussporten. Det fanns hästar som vägrade o då fick man ge sig hemåt o försöka en annan dag. Min far hade aldrig några problem med sin häst. Sedan fick man plocka isär vagnen. Först bars säckar över, flaket lyftes av o bars över sedan fick man dela vagnen. Framvagnen fick man rulla på ett hjul på slussens gångbana, det andra hjulet fick man hålla uppe i luften. Därefter var det bakvagnens tur på samma sätt. När man fått över allt plockade man ihop vagnen, lyfte på flak o lastade på säckar. Spände för häst o for iväg. Vägen gick över Hallen, Sjötorp, Ängvaktars, Mossen, Herrängen till Vräkefors. En resa tur o retur på drygt 2,5 mil. På sommarhalvåret kunde man få hjälp av båtar som hade tagit med större saker till jordbruket, byggmaterial mm. som de lyfte av i Tåtorp med kran och vinsch.

När det var dags för sista resan till Kyrkogården så fick man åka hästskjuts på en smal o krokig väg. I mitten av vägen hade hästen gjort en smal stig med sina hovar. På varje sida av stigen var det två hjulspår 20-30 cm djupa gjorda av hjulen på vagnarna. Vid Tåtorp bar grannar o vänner kistan över slussporten till den sista vilan i Ekeskog.

Berättat ur minnet av Olle Eriksson Sörboda 20160407

/Tillbaka/