Karl Magnusson, emigrant 1895

 

Klipp från Moholmsbygden nr 25 / 1996

Karl Henrik Magnusson föddes i Sörgården Jonsboda Fägre 1874, son till Jonas Fredrik Magnusson och Maria Larsdotter och som 2l-åring emigrerade han tillsammans med bröderna Oskar och Axel till Amerika 1995. De tog båt till England och steg i Liverpool på amerikabåten den 4 april. Hans "Inspection card finns bevarat och av det framgår att han steg i land i Boston, Mass den 14 april 1895 som Karl H Fredriksson (hans far hette Fredrik). Ett vaccinationskort finns också kvar, undertecknat av en läkare, och på detta står, på 7 olika språk bl a svenska , " BehåIl detta kort för att förekomma dröjsmål vid Karantänstationen och på Jernvägarna i Förenta staterna". Tydligen hade man en tämligen noggrann medicinsk kontroll av immigranterna. Från 1897 finns ett kvitto på skatt, 2 dollar, som Charles Frederickson (namnet hade amerikaniserats) betalat i staden Maynard i Mass.

Karl Magnusson drog senare västerut till Montan bl a.bodde han i staden Chinook. Ett vykort finns bevarat skrivet till Chas Munson (nytt namn igen). Kortet är undertecknat A.M (eller O.M.) möjligen kan det vara en av bröderna och det är skrivet från Queenstown i England, brodern var tydligen på väg hem och han skriver att han haften fin resa.

Oskar kom hem på besök 1910 och åkte tillbaka igen, men 1924 kom han hem för gott och övertog föräldragården. Axel kom hem troligen 1906, Karl kom 1907 och gifte sig 1909 med Anna Regina Andersson från Fägre, född 1886, och de köpte då ett jordbruk i Ekeskog och där bodde till sin död. Karl Magnusson drev sitt lantbruk och var också lantbrevbärare och körde post på sin cykel från poststationen i Ekeskogs by till Tåtorp och Sörboda och många av hans grannar har hört honom berätta om åren i Amerika och Kanada.

Karl dog 1967 och på vinden i hans hus som numera ägs av dottersonen Östen Holm finns fortfarande hans amerikakoffert kvar. Karl Magnussons dotter Lisa Holm bor i Ekeskog och har en del att berätta om sin fars amerikatid, 1895-1907. Han hade flera olika arbeten, bl a lärde han sig att sätta upp tröskverk drivna av en ångmaskin och han fick t.o.m. en licens som "Stationary Engineer. Licensen finns nu hos dottersonen Bengt Colliander.

En tid arbetade han på ett väveri och han vävde tillsammans med Emma från Fallabacken i Ekeskog. Hon och hennes man August återvände också till Sverige och blev senare grannar till Magnussons.

Det Karl Magnusson helst berättade om var tiden som "cowboy" och som fårvallare. Alla ekeskogsbarn visste att Karl Magnusson varit cowboy i Montana. Bilderna här bredvid talar för sig själva. Han bodde då i tält på prärien, med några hästar, vagn och vallhund. Mathållningen skötte männen själva, de sköt fåglar och bakade bröd på eld av komockor, någon ved finns inte att få tag i på prärien. Lisa Holm minns väl hur hon som barn tyckte att fadern upplevt konstiga saker och på vinden i stugan i Ekeskog såg barnen med förundran på hans stora amerikanska fårskinnspäls, på hans stövlar med höga skaft och på amerikakofferten.

/Britt Sörman

                        

 

Inspection Card stämplat vid avfärd i Liverpool och  vid ankomst till Boston

 

 

 

Karl som fårvallare i USA omkr. 1900

 

 

 

 

Fågeljakt på prärien, ett sätt att livnära sig. Hästarna betar

och vallhunden ligger snällt vid vagnen framför Karl Magnusson.

Montana, USA ca 1900

 

 

/Tillbaka/