Hem

 AKTUELLT:


  • Välkommen till By-fika i bygdegården onsdag den 5 juni kl. 15.00-17.00! Ta med eget fikabröd eller köp något på plats. Kaffe och te finns att köpa där. Kom och fika tillsammans!


  • "Jesus du har fel"

           Söndag 23 juni kl. 19.00 visas filmen "Jesus du har fel", om och med 

           Maria Norberg som är komminister i Töreboda pastorat. 

           Filmen visas i Ekeskogs bygdegård. 

           Inträde 50 kr. Kaffe/fikaförsäljning på plats.


           Alla hjärtligt välkomna/ Ekeskogs Byalag

 Ekeskog är en by nära Göta kanal och sjön Viken. I gamla tider var Ekeskog en egen kommun, för att senare uppgå i Moholms kommun och ännu senare i Töreboda kommun.


Ekeskogs byalag är en ideell förening som organiserar bybor och andra intresserade och anordnar olika aktiviteter i Bygdegården under höst, vinter och vår  och utomhus under sommartid. Föreningen verkar för bygdens positiva utveckling och för gemenskap bland invånarna i bygden.


På hemsidan finner du information om kommande aktiviteter och kontaktinformation.


BOKLOPPIS i Bygdegården

Bokloppisen utanför bygdegården finns kvar, köp en bok eller flera !  


STUDIECIRKLAR

Inom byalaget drivs flera studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

En Läsecirkel samlar ett gäng läsesugna personer som läser och diskuterar böcker och ger varandra tips och råd om intressanta böcker att läsa. Ibland en gemensam bok per månad, ibland fritt val.

En Matlagningsgrupp under det träffande namnet Gobbamat samlas i bygdegården och lagar trerätters-middagar med olika teman en gång per månad. 

En Dansyogagrupp träffas i bygdegården för motion, avkoppling och trevlig samvaro under terminstid. 

LUNCHKLUBBEN/BYFIKA

Lunchklubbens verksamhet pausas för ett tag. Istället prövar vi nu ett koncept med "Byfika".

Den första onsdagen i varje månad, kl. 15.00, ses prat- och fikasugna medlemmar i bygdegården för en gemensam fikastund. Tanken är att man antingen köper fika på plats eller tar med något att fika med själv. 

Ingen föranmälan krävs.


Ekeskogs bygdegård
Bron över Göta kanal i Tåtorp
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka i vårgrönska
Påskbrasa 2019
Påskbrasa 2019
I Ekeskog firas våren in med traditionell påskbrasa
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Badplatsen underhålls årligen och efter städningen är det gott med en grillad korv!
Renovering av bygdegården
Renovering av bygdegården
Tilläggsisoleringen går framåt
Fika efter väl utfört arbete!
Fika efter väl utfört arbete!
Många hjälps åt med renoveringen


Om bygdegården: 


Här finns plats för 80 sittande vid bord.

Porslin och bestick för mat- och kaffeservering.

Kök med kyl, frys, spis och kaffebryggare.

 

Stora salen kostar 1000 kr/dygn och den lilla lokalen 400 kr/dygn. Användning av ljud- och bildanläggningen kostar 200 kr.

 

Vill du hyra bygdegården? Kontakta Kjell Kindbom på telefon 0705-352 186.
EKESKOGS KYRKA

 

Kyrkan är byggd i senromansk stil. Den saknar torn men har klockstapel. Interiören präglas av de vackra takmålningarna som kom till på 1700-talet. Predikstolen kommer från Hunnekulla-Tibergs kyrka, som revs 1767. Altartavlan är gjord av Börje Löfman, som skänkte den 1715.

 

En rik skatt av skulpturer har funnits i kyrkan men mycket är tyvärr borta idag. Det finns dock en träskulptur från 1200-talet – Madonna med änglar – samt delar av ett medeltida altarskåp.

 

Källa: www.svenskakyrkan.se

 

Sommartid är kyrkan öppen dagligen 9 – 19

 

Läs mer under En resa i tiden eller via denna länk. 

En resa i tiden - Ekeskogsboken


Ekeskog tillhör Vadsbo härad, Skaraborgs län (numera Västra Götaland) och ligger vid sjön Vikens västra strand, där Göta kanal mynnar ut. Kyrkbyn ligger i socknens nordvästra del, som är slättbygd. Längst i väster ligger en utlöpare till Lokaåsen, lokalt kallad Mon. Dessutom hör till socknen en sydlig flik vid ån Tidans östra kant, Gäddenäsområdet.

 

Socknen är nämnd med sitt nuvarande namn 1412.

 

Under åren 2002-2017 har gårdar och hus i Ekeskogs socken inventerats och en omfattande berättelse har skrivits. Denna är publicerad i bokform av Ekeskogs byalag. Boken kan beställas via ekeskogsboken@gmail.com. 

Delar av arbetet har resulterat i fristående berättelser som inte direkt är knutna till specifika gårdar. De handlar om personer och händelser mer eller mindre kopplade till Ekeskogs socken. Dessa berättelser återfinns här.

 

Den vänstra kartan nedan visar Vadsbo härad år 1655 och den högra Ekeskogs socken år 1842. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformation

Ekeskogs byalag är en ideell förening som driver Ekeskogs bygdegård och verkar för bygdens positiva utveckling och för gemenskap bland invånarna i bygden. 


Du blir medlem genom att kontakta någon i styrelsen och betala in medlemsavgiften, som från 2020 är 150 kr per år för enskild medlem och 300 kr per år för en familj.  Byalagets bankgironummer är 882-3684 och Swishnumret är 123 557 4785.


Styrelse 2024: 

Byalagets styrelse består av följande personer efter årsmötet 10 mars 2024:

Ordförande: Håkan Krussgård 070-756 24 01
Sekreterare: Jonas Löfgren
Kassör: Sören Larsson

Ledamöter:
Camilla Svensson
Stefan Krussgård
Maria Östling Wienecke 
Yvonne Persson


E-postadress till byalaget: 

byalaget@ekeskogsby.se


Hantering av personuppgifter inom Ekeskogs Byalag

Byalagets styrelse ska enligt stadgarna föra ett medlemsregister. Byalaget hanterar medlemmarnas personuppgifter för att dels kunna skapa och skicka räkningar på medlemsavgiften, dels informera medlemmarna om aktiviteter som Byalaget kommer att genomföra.

De uppgifter som lagras är:

Namn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Vid familjemedlemskap sparar Byalaget även familjemedlemmars namn och telefonnummer. Tidigare medlems uppgifter rensas senast ett år efter utträdande ur föreningen. På uppmaning av tidigare medlem kan detta ske tidigare om personen kontaktar någon i föreningens styrelse.