En resa i tiden

EN RESA I TIDEN

 

Ekeskog tillhör Vadsbo härad, Skaraborgs län (numera Västra Götaland) och ligger vid sjön Vikens västra strand, där Göta kanal mynnar ut. Kyrkbyn ligger i socknens nordvästra del, som är slättbygd. Längst i väster ligger en utlöpare till Lokaåsen, lokalt kallad Mon. Dessutom hör till socknen en sydlig flik vid ån Tidans östra kant, Gäddenäsområdet.

 

Socknen är nämnd med sitt nuvarande namn 1412.

 

Under åren 2002-2017 har gårdar och hus i Ekeskogs socken inventerats och en omfattande berättelse har skrivits. Denna är publicerad i bokform av Ekeskogs byalag. Boken kan beställas via ekeskogsboken@gmail.com. 

Delar av arbetet har resulterat i fristående berättelser som inte direkt är knutna till specifika gårdar. De handlar om personer och händelser mer eller mindre kopplade till Ekeskogs socken. Dessa berättelser återfinns här.

 

Den vänstra kartan ovan visar Vadsbo härad år 1655 och den högra Ekeskogs socken år 1842.