Kontaktuppgifter

 

 

Ekeskogs byalag är en ideell förening som driver Ekeskogs bygdegård och verkar för bygdens positiva utveckling och för gemenskap bland invånarna i bygden. 

 

Du blir medlem genom att kontakta någon i styrelsen (se nedan) och betala in medlemsavgiften, som från 2020 är 150 kr per år för enskild medlem och 300 kr per år för en familj.  Byalagets bankgironummer är 882-3684 och Swishnumret är

123 557 4785.

 

Byalagets fullständiga personuppgiftspolicy finner du längre ned på denna sida.

 

Styrelsen 

 

Byalagets styrelse består av följande personer efter årsmötet 27 mars 2022:

 

Ordförande: Håkan Krussgård 070-756 24 01


Sekreterare: Jonas Löfgren

Kassör: Annica Levenrot

Ledamöter:

Camilla Svensson

Stefan Krussgård

Sören Larsson 

Anton Eklind


 

 

Här nedan kan du skicka ett meddelande till styrelsen.

     byalaget@ekeskogsby.se

 
 
 
 
 

 

Personuppgiftspolicy

 

Hantering av personuppgifter inom Ekeskogs Byalag

 

Byalagets styrelse ska enligt stadgarna föra ett medlemsregister.

Byalaget hanterar medlemmarnas personuppgifter för att dels kunna skapa och skicka räkningar på medlemsavgiften, dels informera medlemmarna om aktiviteter som Byalaget kommer att genomföra.

 

De uppgifter som lagras är:

Namn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Vid familjemedlemskap sparar Byalaget även familjemedlemmars namn och telefonnummer.

 

Tidigare medlems uppgifter rensas senast ett år efter utträdande ur föreningen. På uppmaning av tidigare medlem kan detta ske tidigare om personen kontaktar någon i föreningens styrelse.

Varje medlem har rätt att en gång per år få veta vilka uppgifter föreningen har lagrat om medlemmen. En begäran om detta kan ställas till ordföranden.

 

Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till någon utanför föreningen och kommer inte att säljas. Vid e-postutskick om aktiviteter kan e-postadresser komma att spridas till e-postoperatörer även utanför EU/EES.

 

/Policyn antagen av Ekeskogs byalags styrelse den 6 augusti 2018/