Fiber i byn

FIBER I BYN

 

Sedan vårvintern 2015 har en arbetsgrupp inom byalaget arbetat för att få fram fiberanslutning till de fastigheter i byn som önskar detta. Vid ett antal möten i Bygdegården har information spritts till byborna och diskussioner förts om en fiberförening eller en kommersiell lösning skulle vara det bästa. 

 

I december 2017 hölls ett sista möte, där representanter för Vänerenergi, Fastbit, Elektronikhuset och kommunen deltog - ett "Nu eller aldrig"-möte. Vid detta möte fastslogs att Elektronikhuset i Mariestad kan bygga ett nät som Vänerenergi sedan kommer att äga, och Fastbit erbjuder olika tjänster till fastighetsägarna. Nätet ska kunna vara färdigt senast 1 oktober 2018. 

 

I detta läge hade Telia aviserat att kopparnätet för telefoni skulle läggas ned den 1 oktober 2018. 

 

Under 2018 har grävning utförts, kopplingsskåp satts upp och fiber blåsts in men vid årsskiftet 2018/2019 har är det fortfarande ett flertal hushåll som ännu inte fått fibern inkopplad. 

 

 

Copyright  © 2018 All Rights Reserved