Kontaktuppgifter

 

 

Ekeskogs byalag är en ideell förening som driver Ekeskogs bygdegård och verkar för bygdens positiva utveckling och för gemenskap bland invånarna i bygden. 

 

Du blir medlem genom att kontakta någon i styrelsen (se nedan) och betala in medlemsavgiften, som fn (2018) är 100 kr per år för enskild medlem och 200 kr per år för en familj.  Byalagets bankgironummer är 882-3684.

 

Byalaget sparar personuppgifter om medlemmen som längst ett år efter att medlemskapet har upphört om inget annat avtalas. Namn, adress och telefonnummer är obligatoriska uppgifter och föreningen vill även gärna att du uppger din e-postadress. 

 

Styrelsen 

 

Byalagets styrelse består av följande personer:

 

Ordförande: Håkan Krussgård 070-756 24 01

Sekreterare: Gun Nyman Vallgren 070-209 03 29

Kassör: Jan Eriksson 070-598 34 44

 

Övriga ledamöter:

Gunilla Linn Persson

Anitha Kjellberg

Stefan Krussgård

Gunnar Levenrot

 

 

 

Här nedan kan du skicka ett meddelande till styrelsen.

     byalaget@ekeskogsby.se

 
 
 
 

Copyright  © 2018 All Rights Reserved