HemEkeskog är en by nära Göta kanal och sjön Viken. I gamla tider var Ekeskog en egen kommun, för att senare uppgå i Moholms kommun och ännu senare i Töreboda kommun.


Ekeskogs byalag är en ideell förening som organiserar bybor och andra intresserade och anordnar olika aktiviteter i Bygdegården under höst, vinter och vår  och utomhus under sommartid.


På hemsidan finner du information om kommande aktiviteter och kontaktinformation.
Ekeskogs kyrka i vinterskrud
Ekeskogs bygdegård
Bron över Göta kanal i Tåtorp

K A L E N D A R I U M  2019

Datum

Tid

Aktivitet

6 februari

13.00

Lunch på restaurang Krubb, Töreboda

9 februari

18.30

Nostalgikväll med 60-70-talsmusik

12 februari

18.00

Styrelsemöte

6 mars

13.00

Byalagslunch

23 mars

18.00

Underhållning med Bengt-Ingvars

24 mars

17.00

Årsmöte

3 april

13.00

Byalagslunch

?

?

Kulturkväll

30 april


Valborgsfirande

1 maj

13.00

Byalagslunch

?

?

Spel- och grillkväll i Tåtorp

5 juni

13.00

Byalagslunch

3 juli

13.00

Byalagslunch

7 augusti

13.00

Byalagslunch

4 september

13.00

Byalagslunch

? september


Underhållning

2 oktober

13.00

Byalagslunch

?


Höstmarknad

6 november

13.00

Byalagslunch

?


Skördefest

4 december

13.00

Byalagslunch

?


Luciafirande

LUNCHKLUBBEN

Den första onsdagen i varje månad träffas de som så önskar för en gemensam lunch på en restaurang i närområdet. Vid varje tillfälle bestäms var nästa träff ska bli.

Ingen föranmälan behövs men det är bra med samåkning!


I kalendariet ser du när och var nästa lunchträff blir.

EN RESA I TIDEN

 

Ekeskogs historia har dokumenterats genom ett långvarigt och noggrant inventeringsarbete som publiceras i två delar. Här på hemsidan finner du en hel del material om bygden medan gårds- och torpkapitlen kommer att publiceras i bokform. Det arbetet fortskrider med planerad publicering under 2019. 

YOGA


 

Under hösten 2018 har Andrea Pethrus hållit yogaklasser i bygdegården vid 10 tillfällen.  Mjuk och vilsam yoga för alla. 

 

Håll utkik här och på Facebook för information om fortsättning till våren 2019.

 

 

EKESKOGS KYRKA


 

Kyrkan är byggd i senromansk stil. Den saknar torn men har klockstapel. Interiören präglas av de vackra takmålningarna som kom till på 1700-talet. Predikstolen kommer från Hunnekulla-Tibergs kyrka, som revs 1767. Altartavlan är gjord av Börje Löfman, som skänkte den 1715.

 

En rik skatt av skulpturer har funnits i kyrkan men mycket är tyvärr borta idag. Det finns dock en träskulptur från 1200-talet – Madonna med änglar – samt delar av ett medeltida altarskåp.

 

Källa: www.svenskakyrkan.se

 

Sommartid är kyrkan öppen dagligen 9 – 19

 

Läs mer under En resa i tiden eller via denna länk. 

Copyright  © 2018 All Rights Reserved